Ime podjetja
Avtohiša Mihalič d.o.o.
AH Mihalič Št. Jurij
Sedež podjetja
Št. Jurij 30
1290 Grosuplje
Pravna oblika
Telefon:
+386 1 786 53 50
Faks:
+386 1 786 53 55
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice